Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Další informace najdete v záložce "Přijímací řízení"

Pro školní rok 2021/2022:

přijímací řízení proběhne

od 2. 5. do 16. 5. 2021 včetně

 

„Žádost k předškolnímu vzdělávání“ zákonní zástupci dítěte si vytisknou na webových stránkách –www. msrb.cz, nebo po telefonické domluvě vyzvednou na OÚ Rohovládova Bělá. Vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost můžete odevzdat ředitelce mateřské školy od 2. – 16. 5. 2021 od 10,00 – 13,00 hod., nebo zaslat elektronickou cestou na ms@msrb.cz, datovou schránkou – u9pmcnu, nebo zasláním poštou na adresu: MŠ Rohovládova Bělá 58, 533 43 (rozhoduje razítko podání). Je možné i podání do schránky u vchodu do areálu mateřské školy nejpozději do 16. 5. 2021. Přihláška musí být řádně podepsána. Tím bude dítě zařazeno do přijímacího řízení.

Tiskopisy nelze přijímat po termínu.

V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů.

Marie Kohoutková DiS. | 22.03.2021 v 08:38