Změna výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podle výpočtu celkových příjmů a výdajů se ukázalo, že dosavadní úplata nepokryje náklady provozu mš. S ohledem na tuto skutečnost se úplata za vzdělávání od 1. 9. 2021 zvyšuje.

Změna výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 

Od 1. 9. 2021 dochází v naší mateřské škole ke zvýšení úplaty za vzdělávání na 550,-Kč za jedno dítě měsíčně.

 

Úplata za vzdělávání nebyla několik let zvyšována a rozpočet mateřské školy se za tu dobu zvýšil.

Úhrada úplaty se netýká dětí, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem před nástupem do základní školy a dětí s odkladem školní docházky. Ty mají docházku zdarma.

 

V lednu mateřská škola pro zákonné zástupce vydává potvrzení o výši vynaložených výdajů (úplaty) za umístění dítěte v mateřské škole za minulý kalendářní rok dle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. Jedná se o výdaje prokazatelně vynaložené poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Potvrzení se vydává pro účely uplatnění slevy na dani.

Marie Kohoutková DiS. | 02.07.2021 v 11:54